Medlemmene i Te Deum kommer fra ulike kommuner. De fleste kommer fra Trondheim og Melhus, men vi har også medlemmer fra Malvik, Orkdal og Indre Fosen. Hver andre uke samles vi til øvelse på Esp bedehus (ikke langt fra Klett-krysset). Har du lyst til å være med, kan du bare komme på en øvelse og se hvordan vi har det (se Semesterplan), eller ta kontakt med noen av oss i koret (se Kontakt).

Medlemslisten er kun tilgjengelig ved bruk av passord.

Administrativ side (passord beskyttet).