Koret Te Deum ble startet i 1990 og er tilsluttet Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband. Koret er et 4-stemt blandet kor med piano og bass. Vi samles hver 2. uke til øvelser og kristent fellesskap på Esp bedehus i Trondheim. De fleste medlemmene kommer fra Trondheim og Melhus, men koret har også medlemmer fra Malvik, Orkdal og Indre Fosen.

Te Deum deltar på møter, gudstjenester, sangkvelder, osv. i gjennomsnitt én gang pr. måned, og vi har gjerne en lengre helgetur i løpet av et arbeidsår.

Hva vil vi formidle?

Navnet «Te Deum» er hentet fra latinsk lovsang, den såkalte ambrosianske, fra 400 tallet. «Te deum laudamus» betyr: «Deg, Gud, priser vi», og dette er også målet for koret. At Gud prises for Hans skaperverk, godhet, omsorg, og aller mest for frelsen i sin sønn Jesus Kristus.