Koret Te Deum ble startet i 1990 og er tilsluttet Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband. Koret er et 4-stemt blandet kor med piano og bass. Vi samles hver 2. uke til øvelser og kristent fellesskap på Esp bedehus i Trondheim. De fleste medlemmene kommer fra Trondheim og Melhus, men koret har også medlemmer fra Malvik, Orkdal og Indre Fosen.

Te Deum deltar på møter, gudstjenester, sangkvelder, osv. i gjennomsnitt én gang pr. måned, og vi har gjerne en lengre helgetur i løpet av et arbeidsår.

På grunn av Covid-19 måtte vi i mars 2020 stoppe vår virksomhet. Planen om en 30 års jubileumskonsert er derfor utsatt til 2021. 

Hva vil vi formidle?

Navnet «Te Deum» er hentet fra latinsk lovsang, den såkalte ambrosianske, fra 400 tallet. «Te deum laudamus» betyr: «Deg, Gud, priser vi», og dette er også målet for koret. At Gud prises for Hans skaperverk, godhet, omsorg, og aller mest for frelsen i sin sønn Jesus Kristus.